پاسخ به سوالات متداول شما


۱- موفقیت دانش آموز در انجام تست های روان شناختی و مصاحبه توسط مشاوره مدرسه.

۲- تایید سلامت دانش آموز توسط پایگاه های بهداشتی معرفی شده از طرف مدرسه (فقط پایه اول)

۱- اصل شناسنامه و کپی آن.

۲- کارت واکسیناسیون.

۳- مدارک تحصیلی (پایه دوم الی ششم )

توجه : حضور دانش آموز در تمامی مراحل ثبت نام الزامیست.