پیش ثبت نام سال تحصیلی 1404-1403
آدرس جدید: ابتدای شهران ،انتهای کوی لاله جنب ورزشگاه شهیدان دستجردی

responsive

آموزش ربوتیک


آموزش ربوتیک توسط اساتید ماهر در این دبستان آموزش داده میشود.

taamasrar

معاینه دوره ای توسط کادر درمان


معاینات دوره ای (CHECK UP) دانش آموزان توسط پزشک عمومی مدرسه انجام می پذیرد.
responsive

آموزش زبان انگلیسی


با ایجاد معاونت های تخصصی : تحقیق و پژوهش، آموزش ( هر پایه مجزا )، اداری انضباطی، زبان انگلیسی، فرهنگی و هنری، تربیتی، سعی در هدایت و حمایت از دانش آموزان جهت کسب مهارت های بیشتر دارد.


لینک های مرتبط

client client