دبستان و پیش دبستان غیر دولتی بوستان دانایی:


پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی بوستان دانایی به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای اجتماعی، بومی و ملی، با ایجاد زمینه رشد و پرورش همه جانبه کودکان و شناسایی زمینه سازی بروز و ظهور استعدادها و توانمندی های آنان به عنوان سرمایه های اجتماعی در چارچوب اهداف دوره ابتدایی در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است.


این مرکز آموزشی با تبدیل شدن به پایگاه احترام و اعتماد عمومی در آموزش و پرورش از طریق احراز رتبه برتر ارزیابی آموزش و پرورش در سطح منطقه و در نهایت ارتقاء سیستم آموزشی به مدرسه هوشمند را به عنوان یکی از چشم اندازهای خود تعیین نموده است.

بوستان دانایی معتقد است برای شکل‌گیری یک ارتباط و تعامل سازنده،موثر و همیارانه میان دو نهاد "خانواده" و "مدرسه" لازم است تا حقوق و متقابلاً وظایف و تعهدات این دو نهاد نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به فرآیند یادگیری دانش آموز ،به طور کامل و شفاف ،تعریف و تبیین شده و مورد توجه قرار گیرد

مدیریت و کارکنان این دبستان بر این باورند که تعلیم و تربیت تنها از طریق تشویق و بزرگ نمایی عملکرد مثبت دانش آموز امکان پذیر است لذا سیستم طرح تشویق بسیار دقیق و فعال دنبال شده و هر دانش آموز فقط در مقایسه با خود مورد ارزیابی و تشویق قرار می گیرد.

دبستان بوستان دانایی به صورت کاملا هوشمند و تمام الکترونیک می باشد. در همه ی کلاس ها از کامپیوتر، برد هوشمند، ویدئو پرژکتور جهت تدریس دروس استفاده می گردد. و در سایت مدرسه استفاده از کامپیوتر به دانش آموزان آموزش داده می شود و کلیه اماکن عمومی مدرسه توسط ۱۰ دوربین مدار بسته تحت کنترل و نظارت می باشد.

این مدرسه اعتقاد راسخ به استفاده از شیوه های نوین آموزشی در یادگیری داشته و با بکارگیری فن آوری IT ( کامپیوتر) در آموزش دروس مختلف، روش دانش آموز محوری بجای معلم محوری، آموزش کاربردی، کنفرانس، پیش مطالعه و کارگروهی سعی در انجام مؤثر آن دارد.

تربیت دانش آموزان زیر نظر گروه مشاوره مدرسه به صورت غیر مستقیم از طریق احترام متقابل، بزرگ نمایی نکات مثبت اخلاقی، پرورش هوش ۸ گانه و شناسایی علایق، سپردن مسئولیت اداره ی مدرسه به آنان، انجام اردوهای آموزشی و سیاحتی و ایجاد حس همکاری و همیاری و ……. صورت می پذیرد.

با ایجاد معاونت های تخصصی : تحقیق و پژوهش، آموزش ( هر پایه مجزا )، اداری انضباطی، زبان انگلیسی، فرهنگی و هنری، تربیتی، سعی در هدایت و حمایت از دانش آموزان جهت کسب مهارت های بیشتر دارد.

معاینات دوره ای (CHECK UP) دانش آموزان توسط پزشک عمومی مدرسه انجام می پذیرد.

آموزش تربیت بدنی (ورزش) زیر نظر مربیان مجرب در رشته های فوتسال، هندبال، بدمینتون و ایروبیک انجام می شود.taamasrar